Abandoned

První cinematický film z produkce Tvůrčí skupiny T&F. Zachycuje smutný osud budovy, která sloužila jako oční klinika pro děti. Dnes je opuštěná a zásluhou vandalů se z ní stal dům hrůzy. Dveře jsou vysazené, světla rozbitá, stěny popsané a co se dalo zničit, to se zničilo. Toto je výsledek toho všeho...


Registrováno na:

filmdat