Kluci vs Holky

Kluci vs. holky je další ze závěrečných školních filmů z produkce Tvůrčí skupiny T&F. Tentokrát se zaměřuje vtipnou formou na rozdílný přístup kluků a holek k různým věcem ve školním prostředí. Celý film je zakončen prezentací fotek ze školních let. Snímek byl promítnut 28. 6. 2018 na slavnostním rozloučení devátých ročníků ZŠ Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou.


Registrováno na:

filmdat