Od začátku do konce

Velký film 9.A (2016/2017) při ZŠ Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou vytvořený ve spolupráci s Tvůrčí skupinou T&F. Vtipnou formou vystihuje rozdíly mezi činnostmi na 1. a na 2. stupni základní školy v této třídě. Jedná se o závěrečné video, které bylo promítnuto 28. 6. 2017 v tělocvičně školy.


Registrováno na:

filmdat