Tak vyskočte!

Studentský film 1.A Katolického gymnázia Třebíč vytvořený u příležitosti vánoční akademie v roce 2015.

Postaven na konceptu vtipných scének ze školního prostředí v kombinaci s trefnou hudbou. Některé situace pochopí každý druhý student, některé pochopí jen člověk, který se zajímá o Katolické gymnázium Třebíč. Pro tuto školu byl tento film vytvořen - a to jako prezentace nově zformované třídy na škole. Jsou zde znaky jisté kontroverze a ironie, která má za cíl šokovat, ale hlavně pobavit. Na díle se podílela celá třída, která si práci na filmu rozdělila. Konečné slovo měli už pak střihači František Petrů a Tomáš Milostný, kteří filmu dali oficiální podobu. Film byl promítnut 22. 12. 2015 u příležitosti slavnostní školní vánoční akademie před zraky všech studentů, pracovníků a lidí, kteří jsou se školou nějakým způsobem spojeni.


Registrováno na:

filmdat