news icon Činnost skupiny za 1. pololetí 2017

Tvůrčí skupina Toma & Frankího se začala formovat na konci léta 2016. Od té doby se ji snažíme v dobré víře budovat a ukázat lidem, že v dnešní mladá společnost nezakládá jen amatérské hudební skupiny, kterých je dnes stále více a více. Důležité je zmínit, že letošní rok je obdobím zatím nejaktivnější činnosti, kterou jsme kdy měli a je tedy občas dost těžké se v našich projektech zorientovat. Zde vám přinášíme v několika bodech, čeho jsme od ledna do června dosáhli a na čem jsme pracovali.


1. Profil na Filmdatu

Když jsme se ohlíželi na to, co jsme se v roce 2011 a 2012 učili ve filmařském kroužku, v naší emailové schránce jsme našli zprávy z nadnárodního registru neprofesionálního filmu Filmdat, kde jsme si kdysi jen založili profil a dál jsme se o něj ani nezajímali. Když jsme ho po letech znovu objevili, uviděli jsme v něm pro naši tvorbu konečně potenciál. Všechny naše filmy jsme tam zaregistrovali, vytvořili jsme profily všech členů a hlavně jsme zaregistrovali do databáze i naši skupinu. Zařadili jsme se tedy mezi mnoho dalších nadšenců, se kterými sdílíme naši zálibu. Hlavně je to ale velká pomoc pro hledání filmařských soutěží, protože naše filmy do nich můžeme registrovat rovnou odsud, což je skvělá věc šetřící spoustu času. To už samozřejmě přineslo i své výsledky.

Naše stránka na Filmdatu: http://www.filmdat.cz/sdruzeni.php?detail=127

Profil Tvůrčí skupiny T&F na Filmdatu


2. Spolupráce se studentským klubem Halahoj

Tento rok jsme zahájili intenzivní spolupráci se studentským klubem katolického gymnázia Halahoj a zavázali jsme se, že natočíme a sestříháme každou důležitou akci, která souvisí s oslavami patnácti let existence tohoto spolku. Již nyní máme na kontě 5 videí, která jsme na různých akcích natočili. Byl to 8. ples Halahoje, Regionální velká výměna zkušeností na Vysočině, Halahoj Třebíčský půlmaraton a velkolepý multižánrový festival Za Zdí společně se hrou Pevnost Boyard. Do budoucna pak chystáme ještě jedno video. Nyní se jedná o krátké sestřihy, ale v druhé polovině roku s nimi hodláme dál pracovat. Nutno podotknout, že je tento projekt prospěšný pro obě strany a my jsme za to neskutečně rádi.

Seznam podstatných akcí Halahoje 2017


3. První členská porada

O této události se příliš neví, protože proběhla v nejužším kruhu naší skupiny. Každopádně to byla jedna z nejdůležitějších akcí počátku roku. Dne 8. 4. 2017 jsme se sešli v základně naší skupiny, abychom se poradili o tom, jak bude probíhat letošní rok a co by bylo fajn zvládnout nebo na tom začít pracovat. Řešili jsme vize velkých projektů, správu webových stránek, rozbor pracovní verze filmu Stíny lesa, nové technické vybavení a způsob oceňování lidí mimo skupinu, kteří nám pomáhají realizovat naše projekty. Vše proběhlo v rámci oslavy Frankího 18. narozenin.

Hmotné plody první členské porady


4. Trička a placky

Říkali jsme si, že by nebylo špatné nechat konečně natisknout nějaké věci s naším logem. A do toho jsme se pustili hned v prosinci, kdy jsme si nechali pod stromeček vytvořit naše vlastní trička. Konečně tak vzniklo něco, čím bychom mohli skupinu na veřejnosti prezentovat. To byl ale dárek jen pro nás. Na jaře jsme tedy postoupili ještě dál a dali jsme vzniknout našim vlastním plackám, na které se naše čočka vyloženě hodí. Tyto placky patří i lidem mimo skupinu - a to těm, kteří se o nás významně zasluhují. Těm, kteří organizují naše premiéry a pro ně vytvářejí prostor a těm, kteří nám dlouhodobě pomáhají při natáčení našich filmů nebo dokonce sami vytvářejí samostatné záběry do sestřihů. Jako poděkování jsme tedy už třem lidem placku věnovali a věříme, že se k nim přidají brzy i další.

Naše placky


5. Stíny lesa

Udělat si procházku do přírody a vyčistit si hlavu je někdy to nejlepší, co pro sebe můžete udělat. Na takové procházce přijdete na jiné myšlenky a občas vás to inspiruje k tomu něco nového vytvořit. Přesně takhle vznikl námět ke Stínům lesa. Potřebovali jsme na jaře udělat opět nějaký menší film, který by odstartoval náš rok. A protože jsme už před sebou měli termín potenciální premiéry, aby něco takového vzniklo, byla téměř nutnost. Poté co máte místo na natáčení jde všechno už hladce. Příběh se na sebe postupně nabaluje a některé poznatky přichází až během natáčení. Už od začátku se mělo jednat o reparát minulého filmu od lidském osudu - Bojovníka s deštěm a tak k tomu bylo přistupováno. Děj filmu byl v pozadí a vše bylo soustředěno na estetiku záběrů. Protože jsme chtěli postavy uvést jen jako strůjce příkladu dané situace, vytvořili jsme stínové divadlo.

Fotografie z filmu Stíny lesa

Kombinace dvou druhů záběrů pomohla dotvořit umělecké video. Natáčecí den proběhl 31. 3. 2017 a celá doba natáčení trvala asi tři hodiny. Zpracovat to celé ve střižně nám trvalo přes půl měsíce, ale nakonec jsme dokázali vytvořit to, o co jsme se od počátku snažili. Premiéra proběhla 5. 5. 2017 v Domečku Halahoje a pět dní po tom soutěžní promítání v Náchodě, ze kterého jsme si odnesli čestné uznání. Na YouTube se pak film oficiálně dostal 20. 5. 2017 a je tak přístupný ke zhlédnutí komukoliv.

Stíny lesa jsou k přehrání zde: https://skupinataf.cz/?s=filmy&view=stiny-lesa


6. Naše úspěchy na soutěžích

Nápad hlásit se se svými filmy do soutěží se zrodil teprve minulý rok. Ale až po založení Filmdatu jsme se o nich začali mít větší přehled. Minulý neúspěch na Černé Věži nás od filmových soutěží neodradil. Poté co jsme v prosinci minulého roku získali 5000 Kč na nákup elektroniky z třebíčské studentské soutěže, naše odhodlání rostlo. První letošní soutěží byl Juniorfilm v Dvoře Králové nad Labem. Tam naše filmy sice poprvé promítli, ale jinak z toho žádný jiný výsledek nebyl. Jiné to bylo na brněnském oblastním kole soutěže Zlaté Slunce. Výsledky z této soutěže jsme se dozvěděli ráno po členské poradě. Byl tak po dni pozitivních plánů do budoucna důvod slavit - byl to náš náš první úspěch na ryze filmařské soutěži. Obdrželi jsme čestné uznání s postupem do celostátního kola za film Bojovník s deštěm. Z celostátního kola byla ale čestná uznání nakonec vyřazena. Pár dní po vyhlášení domů přišel poštou diplom, což nám udělalo obrovskou radost.

Diplom ze soutěže Zlaté Slunce Brno

Druhý úspěch se zrodil měsíc poté. Chtěli jsme zkusit, jak si povede náš nový film Stíny lesa, a tak jsme ho v polovině dubna před půlnocí poslali do Náchodské Prima sezóny. Jednalo se o celostátní festival a u těch jsme si zrovna moc nevěřili. Po celé republice je spoustu lepších tvůrců, kteří nás svými díly ještě v mnohém předčí. Den po soutěži jsme náš film přesto našli na seznamu čestných uznání! To byl parádní pocit. Ještě lepší pocit přišel po tom, co k nám dorazily hodnotné výhry, se kterými jsme předem ani nepočítali. Je skvělé vědět, že si organizátoři účastníků váží, i když na své soutěžní promítání nepřijdou. A toho si vzhledem k naší časové vytíženosti vážíme.

Ocenění z Náchodské Prima sezóny


7. Nové webové stránky

Náš půlrok také patřil vymýšlení místa, kde se o nás lidé dozví to nejdůležitější, budou mít k dispozici naši nejnovější tvorbu ke zhlédnutí a navíc bude vypadat graficky skvěle. Tím místem jsou pochopitelně webové stránky. V únoru začaly vznikat rovnou dvě verze. Na první pracoval Frankí a na druhé Tom. První verze byla jednoduchá předělávka z šablony na stránce wix.com. Ta byla zveřejněna hned na konci února a obsahovala jen základní informace a pár našich videí. Správa probíhala pomocí metody WYSIWYG, takže to nijak složité nebylo. Tato stránka však měla zásadní problém - a tím byl vysoký počet reklam a velká náročnost. Ne vždy se na pomalých připojeních vše povedlo načíst hned.

Stará webová stránka přes www.wix.com

Druhá (Tomova) verze byla programována přes HTML a CSS, ale její vývoj probíhal pozvolna a v době vzniku se nám ještě nedařila nahrát na síť. Zlomový bod přišel na počátku června, kdy se nám podařilo naprogramovanou stránku zveřejnit. Vše jsme pak dlouho testovali jak na počítačích, tak na mobilních zařízeních dokud se nám vzhled a zobrazení všech prvků nezdálo ideální. Tímto se zrodila mnohem pokročilejší stránka, která je tvořena čistě jen námi bez šablon od poskytovatele a nachází se na ní mnohem více informací. Její vývoj průběžně pokračuje nadále a jedná se nyní o náš jediný oficiální web.

Úvodní stránka našeho webu


8. Tvorba filmů do hodin IVT

K pracím na našem gymnáziu v druhém ročníku patří tvorba vlastního filmu do hodin IVT. My jsme měli k dispozici novou kameru, kterou jsme chtěli na této práci řádně otestovat. Hlavně nám šlo o zvukovou kvalitu a nastavení zvukových scén pro různé situace. Měli jsme možnost slyšet jak kamera reaguje na interiéry a exteriéry. Zkoušeli jsme různá nastavení stabilizace a podobně. Výsledek toho všeho byly 4 studentské snímky, které byly touto kamerou natočeny. Většinou byly vydařené, ale občas jsme pozorovali nedostatky, se kterými je nutno pracovat. Tak jako tak, žádný z filmů zveřejněn na YouTube nebude. Všechny zůstávají v kruzích tříd, popř. školy. Bereme to jako skvělou zkušenost nejen spolupracovat na něčem ve větším počtu lidí, ale také seznámit se s tvorbou ostatních, kteří se filmařině obyčejně nevěnují.

Práce na zpravodajské relaci Třebíčská expedice


9. Prezentační film pro deváťáky

Letos jsme si konečně vyzkoušeli jaké je to dělat naši činnost na objednávku a mít tak práci finančně ohodnocenou. Oslovila nás třída z naší bývalé školy, zda bychom jim nenatočili prezentační film pro jejich rozloučení s povinnou školní docházkou. Nabídku jsme i přes květnovou vytíženost přijali a třetí týden v červnu jsme do školy vyrazili natáčet krátké scénky, jež byly už předem vymyšlené. Záleželo to už jen na nás. Vše proběhlo v pořádku a podařilo se nám zachytit 32 krátkých videí, které jsme následně sestříhali, přidali hudbu a pak už jen vkládali do hlavního projektu. Celou dobu jsme komunikovali s vedoucí celého projektu, která nám sdělila potřebné informace a poslala příslušné materiály. Dotáhli jsme tak projekt do úspěšného konce a předali jsme ho našim prvním zákazníkům.

Logo filmu pro 9.A

Musím říct, že jsme vnímali poprvé tu obrovskou zodpovědnost za naše dílo, které pak samozřejmě musí udělat dojem na ty, kteří si ho od nás vyžádali. Dle jejich reakcí se film vydařil a my jsme neskutečně rádi za tuto spolupráci.

Film Od začátku do konce je dostupný ke shlédnutí zde: https://skupinataf.cz/?s=filmy&view=od-zacatku-do-konce


10. Samolepky pro všechny

Na samotný závěr pololetí jsme si nechali natisknout rovných 112 malých samolepek, které konečně plní úkol propagace skupiny a jde s nimi odměňovat konečně více lidí. Prvních sedm kusů poputuje k lidem, kteří se podíleli na videu do hodin IVT. Některými polepíme naše zařízení, která nám slouží k tvoření obsahu a ty ostatní si schováme pro nejbližší vhodné příležitosti. Je to určitý krok vpřed a budeme doufat, že nálepky jejich budoucí majitele budou těšit.

Samolepky


Závěrem

Děkujeme všem, kteří nás v tomto půlroce podpořili vlídnými slovy a těm, kteří nám stavěli do cesty hromadu příležitostí pro naší realizaci. Velmi si toho vážíme a doufáme, že nám zachováte přízeň i do půlroku dalšího. Z různých stran slýcháme, že na lidi chrlíme tolik informací a děláme tolik věcí, že to v konečném důsledku vlastně nikoho nezajímá. Věříme však, že ti, kteří tuto poznámku pozorně četli až do konce existují. Naší snahou rozvíjet naši tvorbu stále víc a víc a nebude nám to dělat o nic menší radost, když na nás nebude upjata velká pozornost.